Valkenheide

In het jaar 1910 kocht de Nederlandse Hervormde Kerk een stuk grondgebied van enkele deelgenoten van de gemeenschappelijke Maarsbergse heide om er een internaat te bouwen. Het internaat is in 1912 geopend door Koningin Emma. Door latere uitbreidingen en personeelswoningen is er een buurtschap ontstaan met enkele tientallen woningen. Ook is er een VMBO school (Vakcollege Maarsbergen) met een regionale functie en een VSO REC 4 school (De Sprong) waar zowel op  Valkenheide  geplaatste leerlingen als ‘externe’ leerlingen onderwijs krijgen.


A2061_0006

A_2061_0005

A2061_0004

A2061_0003


A2061_0002

A2061_0001