Vredeoord

Deze villa werd rond 1826 gebouwd door de timmerman-aannemer C. Versteegh in opdracht van M.C. Versteegh van de boederderij Vreedendaal. De villa Vredeoord kreeg in de loop van de negentiende eeuw de functie van pension. In het begin van de twintigste eeuw werd het pand als woonhuis aangekocht door burgemeester H. Spruyt, die er toen al enige jaren als pensiongast in woonde. Na zijn huwelijk wenste hij over een eigen woning te beschikken en kocht hij de villa. Vanaf die tijd is het huis jarenlang als burgemeesterswoning in gebruik gebleven. Hieraan kwam een einde toen het in de oorlog, als represaillemaatregel tegen de toenmalige burgemeester Jhr. H. van den Bosch, werd gebombardeerd 3).

A2077_0005

A2077_0004

A2077_0003

A2077_0002

A2077_0001 Op 16 augustus 1901 is deze kaart verzonden.