Wijkverpleging

In 1954 werd in opdracht van de voormalige Oranje-Groene Kruisvereniging een wijkgebouw gerealiseerd aan de Meester Bosweg en op de hoek van de Koningin Julianaweg in Leersum. De kruisorganisaties in Nederland speelden tot de jaren negentig een centrale rol in de maatschappij. Op de voorgevel van het gebouw prijkte een groot achtpuntig Johanniter Kruis. Al eeuwenlang is dit het symbool van de ridderlijke Johanniter Orde, welke teruggaat tot de kruistochten van de twaalfde en dertiende eeuw. Tot aan de dag van vandaag heeft deze orde tot doel het helpen van kwetsbare mensen die het in onze samenleving moeilijk hebben. Dat kunnen bejaarden of zieken zijn, maar ook dak- en thuislozen, verslaafden of mensen die door een andere oorzaak ondersteuning nodig hebben.


A_1014_0007
Het Groene Kruisgebouw aan de Kon. Julianalaan.


A_5012_0003
Het bestuur van de Christelijke Wijkverpleging Het Groene Kruis 1998.

Staand: Piet Doornenbal, H.Ziermans, Jan Lagemaat en burg. Martens
Zittend: G.J. Helmink, A. van Cooten-Versteegh, de Bonte, mw. Statenus, mw Goudriaan-Kuijpers en zuster Bets Middelhoven.

A_5012_0002
Zaterdagmiddag om half drie werd in het Groene Kruisgebouw te Leersum aan zr. C.J. Lensink en zr. W. van Veldhuijzen een nieuwe Volkswagen overgedragen.A_5012_0001