Gemeentehuis

Dit gebouw fungeerde als het gemeentehuis van de gemeente Leersum. Het is in verschillende perioden tot stand gekomen. Het bouwblok aan de linkerzijde vormt het oudste gedeelte. Dat deel is oorspronkelijk als villa in neoclassicistische stijl gebouwd en droeg de naam ‘villa Hoogereng’. C. Versteegh, zou in 1848 de villa hebben gebouwd. Het gemeentebestuur besloot in 1861 om de villa, die toen leeg stond, aan te kopen. Het voorste gedeelte van de villa werd ingericht voor het gemeentebestuur en administratieve zaken.
Het achterste deel werd ter beschikking gesteld voor de huisvesting van de schoolonderwijzer en de school met één klasje.


A2024_0013
Verscholen tussen het groen. De kaart is in 1914 verzonden.

A2024_0006
In 1938 is dit ansicht verzonden, maar de foto is voor 1920 genomen.
In dat jaar werd de tram geëlektrificeerd.

A2024_0007

A2024_0008 & 0004
A2024_0003 & 0001

A2024_0011
Voor het gemeentehuis poseren o.a. enkele schoolkinderen.

A2024_0010
Op deze kaart is de entree nog aan de rechterzijde.


A2024_0017
Naast het Gemeentehuis staat hotel Ab-Ria, ook een ontwerp van
C. Versteegh.

A2024_0018 & 0009
A2024_0014 & 0019
Het gerestaureerde gemeentehuis met een deur aan de voorkant. De entree aan de rechterzijde is weggehaald. Links staat een bouwwerkje dat later weer verdwijnt.

A2024_0033
De verbouwing van 1970 met de nieuwe entree en de raadszaal.

A2024_0031 & 0032
Vermoedelijk betreft het hier de verbouwing van 1974


A2024_0030
Achter het Gemeentehuis is de school te zien die in 1979 gesloopt wordt.

Tijdlijn
1848 Bouw van villa Hoogereng
1861 Gemeentehuis met Openbare school en woning schoolmeester
1866 Uitbreiding school met 4 klassen achter Gemeentehuis
1914 verbouw van de school en woning schoolmeester
1933 Ook christelijk onderwijs wordt ondergebracht in de school
1936 Verbouw gemeentehuis
1957 Woning schoolmeester, later voor de congiërge, komt bij het Gemeentehuis
1966 Verbouw Gemeentehuis
1970 Nieuwe vleugel rechts en verbinding met Gemeentehuis
1974 Verbouw Gemeentehuis
1979 Schoollokalen worden gesloopt
1995 Nieuwe vleugel gelijk de voormalige villa Hoogereng

A2024_0026 & 0025
Het nieuwe Gemeentehuis met het Oorlogsdocument voor de gevallenen 1940-1945.