v.a. Amerongen

Kaartje


A2059_0006 Dit tolhuis, gefotografeerd in 1904, stond op de splitsing Kersweg-Utrechtsestraatweg-Rijksstraatweg, nog net op Leersums grondgebied. In 1930 werd het afgebroken voor de aanleg van de zogenaamde Betonweg (Kon. Wilhelminaweg), die Amerongen van doorgaand verkeer bevrijdde 2).


A2066_0002 Rijksstraatweg 3 Toegangshek met portierswoning van landgoed Zuylestein. Ansicht is in 1907 verzonden. Voor de linker pilaar 4 kinderen in hun mooiste kleren!


A2065_0012 Rijksstraatweg 9A Kasteel Zuylestein zoals je het van de Rijksstraatweg kon zien. Op dezelfde plek is in 1983 een huis gebouwd voor de familie De Brauwere-Bentinck, die kasteel Amerongen verliet.

A1029_0009 De straatweg Amerongen – Leersum. Links het poorthuis van landgoed Zuylestein en rechts zien we armoe. Een vrouw met een overvolle kruiwagen en haar kind en let even op de andere wandelaars op de weg.

A1029_0010 Hetzelfde beeld als bovenstaande kaart, maar nu staan er 2 meisjes op met hun beste kleren. Zo’n beeld verkoopt beter lijkt me. De foto is in 1910 gemaakt.


A1029_0003 Op weg naar Amerongen, de rail liggen rechts van de weg en de tram is nog niet geëlektrificeerd, dat gebeurde pas tussen 1922 en 1924. Vermoedelijk is de foto in spiegelbeeld.


A3030_0001 Pension Confidentia Rijksstraatweg 17


A2078_0004 Een ansicht van rond 1915. Het linkse huis, Rijksstraatweg 37, heet nog ‘Genista’. Er stonden enkele zomerhuisjes achter om te verhuren, later moesten deze plaatsmaken voor de telefooncentrale. De tram is nog niet geëlektrificeerd (1924) 2).


A2078_0019 Deze boerderij lag tegen de bosrand ter hoogte van het pompstation. Helaas brandde het af in de jaren vijftig. De boerderij werd toen bewoond door de familie van Esse 2).

A1029_0002 Bij de afslag naar de Boerenbuurt. In 1973 is de, inmiddels vervallen kooi, verplaatst en herbouwd aan de rand van het Zuylensteinse Bosch. Het ansicht is in 1920 verzonden.