Stuifzand

Zandverstuivingen ontstonden in het verleden doordat de heidevelden werden overbegraasd en te veel werden afgeplagd. De heideplaggen werden gebruikt in de potstal en als bemesting van het bouwland. Als er te veel werd geplagd kon de hei zich niet meer herstellen.5)  Tussen de Utrechtse baan en Leersumse Veld resten nog een paar zandverstuivingen met hun karakteristieke gedrongen Grove dennen. Voor kinderen een prachtig speelterrein met zand en klimbomen.

A0015_0001 1960

A0015_0002

A0015_0003 Foto uit 1957

A0015_0004 Opname uit 1957

A0015_0005 Foto genomen in 1970

A0015_0006 Opname uit 1970

©leersuminbeeld