Molenweg


Aan de Molenweg heeft vroeger de korenmolen ‘Oog in ‘t Zeil’ gestaan. Deze uit circa 1750 daterende molen, een zogeheten standertmolen, stortte op 28 december 1954 in tijdens een zware storm en werd niet meer herbouwd 3).

A2040_0008
Naast de molen het modernere stoomgemaal. Het onderhoud aan de molen werd verzaakt en de molen raakte in verval. De kaart is in 1951 verzonden.

A2041_0001
De molenaarswoning, het laatst bewoond door de familie Bos. De woning is volledig herbouwd 2).