King William

Direct naast de kerk staat voormalige café (thans slijterij) King William. Dit van omstreeks 1700 daterende voormalige rechthuis, genoemd naar stadhouder/koning Willem III, eigenaar van Zuylestein, heeft tot na de Franse tijd als zodanig dienst gedaan. Daarna is het gebouw uitsluitend als herberg in gebruik geweest en werd het uithangbord, waarop voorheen het wapen van Zuylestein was geschilderd, beschilderd met de aanduiding van geestrijk vocht. In 1878 werd dit ,,logement en stalhouderij” voor zes jaren verhuurd aan Petrus van Voorthuijzen (het was eigendom van graaf Bentinck uit Amerongen).

A3013_0008

A3013_0005

A3013_0006

Daarna heeft de familie Van Maanen hier vele jaren gewoond en het was K. van Maanen, die in 1907 in de bij het hotel staande schuur een waag vestigde. Deze (stenen) inrijschuur was in 1884 gebouwd als vervanging van de vroegere houten schuur, die met de daarbij staande hooibergen, in genoemd jaar in vlammen opging. De nieuwe schuur is met de waag in 1931 in verband met verbreding van de hoofdstraat gesloopt en enkele meters noordelijk herbouwd 12).

A3013_0003

A3013_0001, 0002 & 0004 Het linker ansicht is in 1911 verzonden en de rechter in 1907

A3013_0007 King William, thans slijterij. Rechts, de opgang naar de voormalige gemeentesecretarie.