Luchtwachttoren

Een luchtwachttoren was in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw een uitkijkpost die in Nederland door het Korps Luchtwachtdienst (KLD) werd gebruikt voor het afzoeken van het luchtruim van Nederland naar Russische vliegtuigen in het kader van de Koude Oorlog 5).

A2037_0001
Over de 300 luchtwachttorens in geheel Nederland is een zeer uitgebreide studie in boekvorm verschenen:
Luchtwachttorens uit de koude oorlog, Sandra van Lochem, uitgave 2022
Leersum, postnummer 2U2, type gebouw raatbouwtoren 17.34, locatie Maarsbergseweg, Darthuizerberg Leersum. De toren 2U2 in Leersum, gebouwd in 1952, was onderdeel van luchtwachtkring
U gevormd door de post 2U1 in Tiel en toren 2U3 in Rhenen. De raatbouwtorens, ontworpen door Marten Zwaagstra, waren opgebouwd met een geprefabiceerd betonnen modulair systeem waarmee per locatie de gewenste hoogte kon worden gerealiseerd. De toren in Leersum was 18,5m hoog. Over de toren in Leersum is specifiek vermeld dat daar in 1954 een proef met verbetering van de camouflage is uitgevoerd door het beton te schilderen. Een groen en bruin camouflagepatroon was bij luchtverkenning waardeloos,
bleek uit een test met een raatbouwtoren in Leersum. In 1964 wordt de toren afgebroken.
(
Kees Hofstede, Ridderkerk.)

Lees meer in “Leersum in vroeger dagen” pag 362