Uitzichttoren

Ruim een half jaar later lezen wij in de Doornsche Courant van 1 juli 1931
het volgende verslag van het bezoek, dat de plaatselijke correspondent aan de
toren heeft gebracht.

A2074_0002

De houten uitzichttoren op een der westelijke heuvels van Lombok is deze
week klaargekomen. Ze is voor het publiek opengesteld. Boven op deze
toren heeft men een schitterend uitzicht op de Darthuizerberg, Breedeveen,
Valkenheide, kortom het geheele noorden en noordoosten. ‘t Gezicht naar
het zuiden op het dorp, Rijn en Betuwe wordt belemmerd door het geboom-
te, zoals te verwachten was.
De houten uitzichttoren is nooit een groot succes geworden. Tijdens de oorlog
was hij al niet meer toegankelijk voor het publiek en werd hij gebruikt als
wachttoren voor het zo vroegtijdig mogelijk opmerken van beginnende bos-
branden. Na de oorlog is hij vanwege zijn betrekkelijke onveiligheid en toene-
mende bouwvalligheid afgebroken 11).


A_2074_0001