Broekhuizen-oranjerie

De oranjerie van Broekhuizen is in de noordoosthoek van het park gesitueerd en is met
de voorgevel naar het zuidwestelijk gelegen grote huis gericht. Ze is tussen 1795 en 1810
gebouwd, vermoedelijk naar een ontwerp van B.w.H. Ziesenis. Het gebouw vertoont, net
als de buitenplaats, de architectonische stijlkenmerken van het neoclassicisme en de Lo-
dewijk XVl-stijl, die vanaf het einde van de achttiende en in de eerste helft van de negen
tiende eeuw in zwang was.


A2019_0039
De Oranjerie rond 1900

A2019_0040
Deze foto is ook in 1900 genomen.