Bos(paden)

Wie de bossen bemind, kan hier zijn hart ophalen en in volle vrijheid uren en uren ronddolen onder de geurende dennen of onder ‘t dichte gewelf van de trotse beuken.4)

Onderstaande 2 foto’s zijn vóór 1900 genomen door dhr Voogt uit Den Haag.
Het is het pad tussen de Uilentoren, Peperbus en de Tombe van Nellesteijn.
De Heuvelrug is nog maar schaars bebost met jonge Berken. De laagte, die duidelijk te zien is op de 2e foto, is een smeltwaterdal.

A1041_0001

A1041_0002

In 1824 is slechts een klein deel van de gemeente Leersum bedekt met bos. Een kleine 279 hectare is bebost tegenover 1400 hectare heide. Alle bos was eind 18e eeuw verdwenen ten behoeve van brandhout, timmerhout en scheepsbouw. Wat restte waren woeste gronden en heideterreinen. Begin 19e eeuw begint de herbebossing.6) Bossen zijn niet zo interessant om te fotograferen, maar wel de lanen en de paden die ze doorsnijden.


A0002_0007
Een pad achter de Donderberg, over een groot oppervlakte heeft men Grove den  geplant.
De foto is rond 1900 genomen door dhr Voogt, een fotograaf uit Den Haag.


A0002_0013
Bijna 60 jaar later, in 1957, ziet het er zo uit.

Vanaf de Tombe van Nellesteijn


A0002_0002
Vanaf de Tombe voert dit pad naar de Maarsbergseweg. In het verlengde hiervan gaat een pad, de skihelling, weer bergopwaarts.  Tot 1940 werden hier serieuze wedstrijden gehouden!
Deze kaart is in 1929 verzonden.


A0002_0035
Dit zandpad voert van de Tombe naar de Maarsbergseweg.


A0002_0033
De Donderberg met een bankje en op de achtergrond nog een schimp van de Tombe.

Vanaf de Donderberg

A0002_0001 & 0023
A0002_0031 & 0002
A0004_0006 & 0007

Lanen


A0002_0020


A0002_0025


A_1004_0009


A0002_0028

A1004_0001 & 0003,
A0002_0017 & 0014 gefotografeerd in 1957

Utrechtse Baan en omgeving


A0002_0029

A0002_0009 & 0011 gefotografeerd in 1965 resp. 1957
A0002_0016 & 0018 gefotografeerd in 1957
A0002_0026 & 0004

A0002_0012, 0015 & 0027 links en midden gefotografeerd in 1957