de Hoogstraat

In 1915 werd het landhuis genaamd ‘De Hoogstraat’ met poortgebouw gebouwd naar ontwerp van architect J.C. Wentink. Eigenaar Smidt van Gelder liet er een tuin in nieuw-architectonische stijl aanleggen.
Het landgoed werd vervolgens doorverkocht aan de voormalige minister-president Colijn.
Het landhuis kwam in de 2Wereldoorlog in gebruik als herstellingsoord en daarna als revalidatiecentrum.
Later werd het na een grote uitbreiding een asielzoekerscentrum. Het vrijstaande poortgebouw is een woonhuis, dit verwaarloosde gemeentelijk monument onderging na 2017 een renovatie 5).

A2031_0009
Het poortgebouw

A2031_0010 & 0001
A2031_0007 & 0018

A2031_0022
De oorspronkelijke villa

A2031_0002

A2031_0003 & 0004
A2031_0012 & 0020

A2031_0013
De historische villa met alle aanbouw. Kaart is in 1957 verzonden.