Zuylestein-poortgebouw

Het poortgebouw, dat aan de zuidoostzijde van de voormalige voorburcht staat, werd opgetrokken in het midden van de 17eeuw, de tijd dat het kasteel door prins Frederik Hendrik vergroot en verfraaid werd. In de voorgevel, net boven de poortdoorgang is een steen ingemetseld met het wapen van prins Frederik Hendrik 3).

A_2066_0008