Zandafgraving

Met de winning van zand en grind, ten noorden van het huidige Bosbad, is rond 19..? begonnen. De topografische kaart rechts toont het begin van de afgraving (1) en het fabrieksgebouw  (2). In 19..? kwam daar een einde aan. Het zand werd o.a. gebruikt voor de vervaardiging van cementstenen. De MOVA (Met Ons Vieren Aangepakt), op het voormalige Tamarinde terrein, fabriceerde deze stenen vanaf 1931.  (nalezen in Hoetwas 6.4)


A0014_0001


A0014_0002


A0014_0004 De afgraving werd uitgevoerd door de firma Boshuis uit Woudenberg


A0014_0005


A0014_0003 De zandafgraving werd, na het beëindigen van de winning, heringericht.


A0014_0006 De zandafgraving met het autootje van Jos P. Hij was een freelance fotograaf uit Arnhem. Met z’n foto’s bezocht hij de plaatselijke middenstand met het aanbod om er ansichten van de laten maken.


A0014_0007 Dit is zo’n ansicht van hem uit 1970

©leersuminbeeld