PTT

Op 15 januari 1799 nam de Bataafse Republiek het beheer over briefpost op zich, en in 1807 bracht koning Lodewijk Napoleon de posterijen onder verantwoordelijkheid van de minister van Financiën van het Koninkrijk Holland. De Postwet 1810 regelde het staatsmonopolie en gestandaardiseerde tarieven, en schaarde het postbedrijf onder het Franse departement van Financiën.[2][3] Na de Franse overheersing stelde soeverein vorst Willem Frederik in 1813 een hoofd der posterijen aan, die alleen financieel verantwoording aan het ministerie van Financiën hoefde af te leggen,[3] maar vanaf 1819 kwamen de posterijen weer onder rechtstreeks beheer van het ministerie. De Postwet 1850 zorgde ervoor dat het algemeen belang van een goede afhandeling van het postverkeer het belangrijkste doel van de posterijen was. (Wikipedia)


A2094_0001 Villa Flora Rijksstraatweg 34-36 hoek Halfeiken. Het werd in 1898 gebouwd door Herman Hendrik de Ridder, timmerman te Leersum Het heeft gefungeerd als tweede post- en telegraafkantoor.


A2078_0022 Op de plek van het huis rechts, staat nu de winkel van Expert. Het huis ernaast, met het steile dak, was eens een postkantoor.


Tinus Alberts in uniform bij hoek Rijksstraatweg en Bentincklaan