Landbouw

In 1900 wordt er veelal rogge verbouwd namelijk 64%, daarnaast was er boekweit met 16%. Ook zijn er andere producten bijgekomen zoals aardappelen, haver, spurrie en een paar akkers met tabak. Rond deze tijd wordt ook kunstmest geïntroduceerd en worden we minder afhankelijk van schapenmest.
De eerste tractor kwam aan het eind van de 19e eeuw in Nederland. In de loop van de eerste helft van 20e eeuw kwam ook de mechanisatie in Nederland op gang, neem bijvoorbeeld de paardenhark. De totale mechanisatie volgde pas na de Tweede Wereldoorlog eind jaren 40. Toen verdwenen ook de landarbeiders en boerenknechten. Tegenwoordig wordt veel werk in de landbouw uitgevoerd door loonbedrijven.5) Maar op onderstaande foto´s wordt er nog gewerkt met paarden!


A0001_0015 Met paard en wagen rijdt de boer over de Woudenbergsche grindweg
(Scherpenzeelseweg) langs de akkers met boekweit. Op de achtergrond zien we de schoven met haver of rogge.


A0001_0001 Het binnenhalen van de oogst door Hendrik van Holland en zijn vrouw Jannetje 1) op de Eng tussen Leersum en Amerongen. Nimmerree aan de Boerenbuurt was hun boerderij.


A0001_0005 Op naar de volgende lading, Hendrik laat Jannetje wel het zware werk doen!


A0001_0002 Korenschoven op de Putakker achter de Michaëlkerk.


A0001_0006 Korenschoven op de Putakker achter de Michaëlkerk. Deze kaart is in 1963 verzonden.


A0001_0013 Graan en voederbieten  staan op de akkers aan de oostkant van de Kerkweg. Helemaal rechts zie je nog een glimp van de dorpsschool naast de Michaëlkerk.


A0001_0003 Wij hebben in onze jeugd op Burgemeester van de Boschlaan 3 gewoond. Voor ons huis, waar nu de Hoeksteen staat, waren wat oude boerderijen en een prachtig korenveld met ook nog een grote Meidoorn. Achter ons huis was er ook landbouwgrond. Het was een prachtige tijd met het Galgenbosje als ons speelterrein. Cees Keur


A0001_0009 Akkers tussen de M.C. Verloopweg en de Scherpenzeelseweg.
Het witte huis is mogelijk het huis op de kruising M.C. Verloopweg en de Burg. van de Boschstraat.
Deze kaart is in 1937 verzonden.


A0001_0004 Korenschoven achter de Wal


A0001_0010 Korenschoven op de akkers tussen de M.C. Verloopweg en de Scherpenzeelseweg.


A0001_0012 De put aan de Putakker. 8)


A0001_0007 Deze kaart is in 1937 verzonden.


A0001_0008 De boer is mest aan het uitrijden. Deze kaart is in 1937 verzonden.


A0001_0011 Ploegen op de akker tussen de M.C. Verloopweg en de Scherpenzeelseweg.
Het witte huis is mogelijk het huis op de kruising M.C. Verloopweg en de Burg. van de Boschstraat.

©leersuminbeeld