Leersum

Leersum is een dorp in de Nederlandse provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, op de gelijknamige Heuvelrug in het zuidoosten van de provincie.

De Rijksstraatweg verdeelt het dorp in een noordelijk, lommerrijk gedeelte en een zuidelijk stuk met dichtere bouw.
De bewoners woonden destijds voornamelijk rond het kruispunt van de huidige Rijksstraatweg, Kerkweg en Scherpenzeelseweg en in een aantal verspreid liggende boerderijen.

De naam Leersum komt als “Hlarasheim” voor het eerst voor in de 11e eeuw, in een goederenregister van de abdij van Werden (in het Ruhrgebied). Later schrijft men “Laresheim” of “Laresheem”. De betekenis van de naam heeft betrekking op de ligging in de bossen. Bij “leer” of “laar” moet gedacht worden aan een bos dat door omwonenden gebruikt werd (om onder andere hout te verzamelen), terwijl “heim” woonplaats betekent.

©leersuminbeeld