Bentincklaan

De eerste huizen aan de Bentincklaan zijn aangelegd in de jaren dertig van de 20eeuw. De Bentincklaan, genoemd naar familie Bentinck, bewoners en eigenaars van kasteel Amerongen, werd in eerste instantie Urnweg genoemd.  In 1931 werd bij graafwerkzaamheden onder één van de huizen 8 urnen gevonden.

Topografischekaart van de Bentincklaan. De verbinding (A) met de Rijksstraatweg werd in 1957 aangelegd.


A2001_0003 Deze huizen stonden aan het zandpad bij A


A2001_0001 De Bentincklaan tussen de Rijksstraatweg en de Julianalaan.