Wegen

In dit hoofdthema komen de foto’s en ansichten aan bod waarop een weg staat afgebeeld. Voorwaarde is dat er weinig tot geen huizen te zien zijn.
Het is nauwelijks voor te stellen, maar veel wegen werden pas na 1954 verhard, zoals de Middelweg en de Zandweg. De Rijksstraatweg en de Maarsbergseweg waren in vroeger tijden tolwegen met tolhuizen.

Onderstaande 2 foto’s zijn vóór 1900 genomen door dhr Voogt uit Den Haag.
Het is het pad tussen de Uilentoren, Peperbus en de Tombe van Nellesteijn.
De Heuvelrug is nog maar schaars bebost met jonge Berken. De laagte, die duidelijk te zien is op de 2e foto, is een smeltwaterdal.

A1041_0001


A1041_0002